In Progress - Project 2015

Staalconstructies 
Verbinding in ruimte en tijd.
Mensen zijn met elkaar verbonden net als steden en infrastructuur.
Bruggen, rails, tunnels als schakel tussen mensen in de ruimte.